ขายออนไลน์ทางอย่างไรเพื่อรุกตลาดAEC

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร ?ขายออนไลน์ทาง Website อย่างไรเพื่อรุกตลาด AEC?

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน 2558?

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่

เวลา

หัวข้อบรรยาย / กิจกรรม work shop

วิทยากร

25-พ.ย.-58

8.00

?

9.00

ลงทะเบียน

นายจารุพันธุ์? จารโยภาส

?

9.00

9.15

พิธีเปิดฝึกอบรม

ผอ.ศภ.10 กสอ.

?

9.15

?

10.30

?ภาพรวมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

นายศุภกฤษณ์? มาลากุล?

?

10.45

12.00

การวางแผนธุรกิจสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์

?

13.00

14.30

สร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า เพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาด

?

14.45

16.30

วางแผนผังเว็บไซต์และการออกแบบหน้าเว็บไซต์

และนางสาวสมหญิง? เลิศพรกุลรัตน์

?

16.30

?

17.00

ถาม – ตอบ

?

?

?

?

?

?

?

26-พ.ย.-58

8.00

?

9.00

ลงทะเบียน

?

?

9.00

9.15

การสร้างช่องทางธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์ การวางคีย์เวิรดใน google

นายศุภกฤษณ์? มาลากุล?

?

9.15

?

10.30

วางโครงสร้างประเภทของสินค้า การเขียนคำบรรยายสินค้า

?

10.45

12.00

?ข้อมูลร้านค้า ติดตั้ง Google Analytic ติดตั้ง Google Webmaster tools

?

13.00

14.30

การวิเคราะห์ และการวัดผล สำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์

?

14.45

16.00

การวิเคราะห์ ตำแหน่งของคู่แข่ง ในเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

?

16.00

16.30

การตลาดสำหรับสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิคส์

และนางสาวสมหญิง? เลิศพรกุลรัตน์

?

16.30

?

17.00

วางแผนการตลาดให้แก่เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์และการวางกลยุทธ์เนื้อหา

?

?

?

?

?

?

?

27-พ.ย.-58

8.00

?

9.00

ลงทะเบียน

?

?

9.00

10.30

การขายสินค้าด้วยสื่อสังคม (Social Media )

นายศุภกฤษณ์? มาลากุล?

?

10.45

12.00

สร้างช่องทางการขายสินค้าด้วยสื่อสังคม

?

13.00

14.30

Ÿ? Facebook

?

14.45

16.15

Ÿ? Youtube

?

16.15

16.30

การตลาดผ่าน? E-mail

?

16.30

?

17.00

ถาม – ตอบ

และนางสาวสมหญิง? เลิศพรกุลรัตน์

หมายเหตุ? :

พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *